Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine www.runtoyoga.com, last podjetja Tulsi, trgovina in storitve, d. o. o. (v nadaljevanju ponudnik), so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine www.runtoyoga.com, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

PODATKI O PODJETJU

Tulsi d. o. o.,
Slovenski trg 5,
4000 Kranj, Slovenija

Matična številka: 9049118000
Davčna številka: 98507699
Zavezanec za DDV: DA
Datum vpisa: 28. 01. 2022
TRR: IBAN SI56 340001021432965 (Sparkasse d.d.)
Telefon: 040 705 306
Email: info@runtoyoga.com

POGODBA – NAROČILO

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo in prejme elektronsko sporočilo o nakupu. S potrditvijo nakupa kupec sprejme splošne pogoje ponudnika.
Cene, objavljene v času naročila, veljajo tako za kupca, kot tudi za ponudnika.

CENE IZDELKOV

Cene izdelkov so navedene v evrih / € in veljajo na dan naročila. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave. Ko kupec naročilo v spletni trgovini potrdi, veljajo objavljene cene tako za kupca, kot tudi za ponudnika. V ceno izdelka niso všteti stroški dostave.
Redna cena je cena, ki jo določi ponudnik na podlagi priporočil proizvajalca in je razvidna iz evidenc o stanju blaga.
Znižanja cen artiklov ponudnik določa sam. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko izdelkom kadarkoli zniža ceno in znižanja kadar koli tudi ukine. Ponudnik lahko promocijske kode na spletni strani aktivira kadarkoli in jih tudi brez predhodnega obvestila umakne.

PLAČILO

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
– z nakazilom na račun podjetja (po ponudbi / predračunu),
– s karticami
– s plačilom preko Paypal-a.
Ponudnik kupcu izda račun, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v uporabniškem profilu Moj račun.

POTEK NAKUPA

Na spletni strani www.runtoyoga.com se v zgornjem desnem kotu nahaja ikona nakupovalnega vozička, v kateri se uporabniku (po kliku na ikono) prikažejo izdelki, ki jih je med brskanjem po spletni trgovini dodal v nakupovalno košarico.
1. Uporabnik izdelke doda v nakupovalno košarico s klikom na gumb “Dodaj v košarico”. Pred tem mora izbrati barvo in velikost izdelka.
2. Uporabnik lahko nato nadaljuje s pregledom izdelkov in v nakupovalno košarico doda še dodatne izdelke.
3. Uporabniku se prikaže košarica z izdelki v košarici, kjer lahko izdelke odstrani, spremeni njihovo količino (z + ali -) ali doda izdelke.
4. Uporabnik vnese kodo za popust (če jo ima) in pritisne gumb “Unovči kupon”.
5. Uporabnik lahko že v “košarici” izbere način plačila.
6. Uporabnik sproži nakupni proces s klikom na povezavo na košarico in nato na gumb “Nadaljuj na blagajno”.
7. Uporabnik izpolni kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, poštna št., mesto, telefonska številka, e-mail).
8. V primeru, da želi uporabnik dostavo na drug naslov izpolni polje “Želim dostavo na drug naslov”, kamor vpiše (ime, priimek, naslov, poštna št.).
9. Uporabnik lahko ponovno spremeni način plačila.
10. V zadnjem koraku uporabnik še enkrat pregleda podrobnosti naročila, se strinja s splošnimi pogoji ponudnika in ga zaključi s klikom na gumb “Kupite sedaj”.
11. V primeru pomanjkljivih podatkov, se uporabniku v polju z napako izpiše “obvezno polje” v rdeči barvi.
12. Ko uporabnik klikne na gumb “Kupite sedaj”, sistem sprejme naročilo, ter uporabniku avtomatsko odpošlje elektronsko sporočilo – potrditev o sprejemu naročila na uporabnikov posredovan elektronski naslov.
13. Uporabnik lahko želene izdelke naroči tudi po telefonu ali elektronski pošti.

DOSTAVA

Ponudnik naročene izdelke odpremi v najkrajšem možnem času. Izdelke na zalogi odpremi najkasneje v 5. delovnih dneh oz. v primeru izredne situacije ponudnik o daljši dobavi kupca obvesti, če pri posameznem izdelku ni zapisano drugače.
V primeru, da izdelka ni na zalogi ponudnik kupca kontaktira in se z njim naknadno dogovori za čas dostave.
Ponudnik naročene izdelke (pakete) dostavlja s pogodbenim partnerjem GLS Slovenija.
Možen je tudi osebni prevzem pri ponudniku po predhodnem dogovoru:
Tulsi d. o. o., Slovenski trg 5, 4000 Kranj.

Cenik dostave

Poštnina pri nakazilu na transakcijski račun ponudnika in pri plačilu s plačilno kartico znaša 3,50€.
Poštnina pri nakupu nad 70€ je brezplačna.

GARANCIJA

Za izdelke naročene in kupljene v spletni trgovini runtoyoga.com veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Kontakt za uveljavljanje garancije:
Tulsi d. o. o.
Slovenski trg 5
4000 Kranj, Slovenija
Tel.: 040 705 306, pon. – pet. 8:00 – 15:00
e-naslov: info@runtoyoga.com

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA

Kupec (potrošnik) ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto blaga, kakor je tista, ki jo ponuja ponudnik. Pri prodajnih pogodbah lahko ponudnik zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudnik ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/04 s sprem.). Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Rok za vračilo v tem primeru teče od dneva prevzema tega blaga.

REKLAMACIJE, PRITOŽBE IN SPORI

Pritožbe, reklamacije in informacije
V primeru pritožb, reklamacij in informacij povezanih z našimi storitvami nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte: info@runtoyoga.com ali na telefonski številki 040 705 306.
Odgovornosti ponudnika, reklamacije in ugotavljanje stvarnih napak na blagu
Ponudnik spoštuje veljavni Zakon o varstvu potrošnikov:

37. člen
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:
– če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
– če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
– če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
– če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

a43.d člen
Če podjetje potrošniku ne poda informacij o pravici do odstopa od pogodbe iz 3. točke prvega odstavka 43.b člena tega zakona, je rok za odstop od pogodbe 12 mesecev. Rok začne teči po izteku odstopnega roka iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Če podjetje potrošniku poda informacije o pravici do odstopa od pogodbe iz 3. točke prvega odstavka 43.b člena tega zakona v 12 mesecih po začetku teka odstopnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena, začne odstopni rok iz prvega odstavka prejšnjega člena teči z dnem, ko potrošnik prejme informacije.

b43.d člen
Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.
Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.
Podjetje lahko na svoji spletni strani ponudi potrošniku tudi možnost, da elektronsko izpolni in predloži obrazec iz petega odstavka tega člena ali poda nedvoumno izjavo, iz katere izhaja potrošnikova volja za odstop od pogodbe. V takem primeru mu podjetje nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.
Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.
Obliko in vsebino obrazca z odstopno izjavo s pravilnikom predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.

43.d člen
Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:
– izpolnjevanja pogodbe ali
– sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.
V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.
Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik.
Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.
Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.
Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona.
Kupec ima torej nepreklicno pravico odstopa v 14 dneh od prejema blaga z vračilom blaga na naslov ponudnika. Kupec to lahko stori z nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe v pisni ali elektronski obliki.

KOMUNIKACIJA

Ponudnik bo s kupcem stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo, če temu kupec izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:
– pošiljatelj bo jasno razviden
– jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila
– različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne
– prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih
– jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil
– željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih posreduje kupec, so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07 s sprem.) in Zakonu o varstvu potrošnikov. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo komunikacijo. Podatki kupca v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik tako, da poskrbi za varnost in zaščito svojega uporabniškega imena in gesla.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik pritožbo odda preko e-pošte ponudnika. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zaradi tega si ponudnik po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Spletna trgovina runtoyoga.com skladno z določbami relevantne zakonodaje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošnikih sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z veljavnim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Trgovina RunToYoga, ki se ukvarja s spletno trgovino na območju RS, skladno z določbami relevantne zakonodaje objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronskipovezavi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

KODEKS RAVNANJA

Ponudnik ima postavljene visoke interne standarde obravnave naročil, vračil in reklamacij kupcev, ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim regulativam v najvišji možni meri. V skladu s šestim odstavkom 7. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS, št. 96/09 s sprem.) pa izjavlja, da ni podpisnik kodeksa ravnanja spletnih trgovcev.

AVTORSKA ZAŠČITA

Vsa vsebina na spletni strani www.runtoyoga.com, kakor tudi na podstraneh, vključno s slikovnim in video gradivom, je avtorsko zaščitena z Zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07 s sprem.) in je last ponudnika, prav tako blagovna znamka in logotip. Ponudnik dovoljuje uporabo slikovnega in video gradiva za osebno uporabo na socialnih omrežjih, blogih in fotogalerijah samo z navedbo vira.

POJASNILO

Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, prav tako lahko ponudnik brez predhodnega obvestila spreminja te pogoje.

Prijavite se na naše novice in bodite prvi obveščeni o akcijskih cenah in novostih.